Standplaatsverbetering

Standplaats

verbetering✔  Onderzoek / Analyse bodem 

✔  Gerichte standplaatsverbetering

✔  Toedienen meststoffen

✔  verbeteren bodemleven

✔  Aanbrengen micorrhiza's

✔  Aanbrengen strooisellaag, boomspiegel 


✔  bevloeiing 

✔  Beschermen bomen ( & wortels) bij werkzaamheden 

"Geen bomen zonder wortels!
De wortels zijn het kloppend hart van bomen.
Het is logisch dat de standplaats de gezondheid van de boom weerspiegeld."