Vellen, Demontern, Stormschade

Vellen, demonteren & Stormschade 


✔  opmaken en aanvragen omgevingsvergunning 

✔  Gecontroleerd vellen van bomen (op moeilijk bereikbare plaatsen)

✔  Demonteren & opvangen van bomen in stukken (waar vellen niet mogelijk is).

✔  Wegzagen stormschade

✔  uitlsepen (wicnhen) van takken en stammen

✔  Ecologische velling

✔  ecologisch verwerken (bv. houtwal, verwerlen stamdelen in tuin, etc.)

✔  uitfrezen van boomwortels